Büyüme, Ersan’da Tesadüf değil, planlı, stratejik bir hedeftir.

 • En küçük ayrıntısına kadar planlanmış, kusursuz projelere imza atmak tek hedefimiz.
 • Bu anlayışımızdan ödün vermeyi asla düşünmüyoruz..
 • Taahhüt Ediyoruz…
  • Elektrik, elektronik sistemlerin projelendirilmesini, uygulanmasını, üretimini, işletim, bakım ve onarımının yapılmasını taahhüt eder. Ancak bütün bu kalemlerin altını çizdiği tek bir öz cümle var: Teknolojiyi yaşanır kılarak, daha iyi bir yaşamın sınırlarını genişletmeyi taahhüt ediyoruz…
 • Değer Veriyoruz…
  • Ersan olarak insana büyük değer veriyor, müşterilerimize mükemmel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Sektörün en iyilerini, en iyi koşullarda bünyemizde topluyor, sürekli gelişimi hedefleyerek çalışıyoruz.
Vizyonumuz
Toplam Kalite Yönetimi, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak, geleceği kurgulamak..
İlkemiz
Sürekli gelişim ile mükemmeli yakalamak…
Ortak Değerlerimiz
 • Güvenilirlik – Dürüstlük “Güven” hayatımızda ve çalışma yaşamımızın her alanında vazgeçilmez ve değiştirilmez değerimizdir.
 • Müşteri Memnuniyeti Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak yaptığı işlerde yüklendiği misyonu yerine getiren katma değer sağlayan kaliteli hizmeti sunmak.
 • Kalite ve Sonuç Odaklılık Şirketin ürettiği ve sağladığı hizmetlerde kalite standartlarına uygunluğu sağlamak ve bu doğrultuda şirket verimliliğinin artması yönünde çalışmak.
 • Proaktiflik İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni yapılanmalara açık olmak ve bunları sahiplenmek; uygulanmalarında da proaktif olmak.
 • Sürekli Öğrenme ve Gelişme Sürekli gelişen ve değişen teknolojideki yenilikleri takip etmek, teknik bilgi ve yönetimsel becerileri geliştirmeyi hedef almak.
 • Ekip Çalışması Kişi ve departmanlar arası dayanışma, işbirliği ve uyum içinde ERSAN’nın ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda “BİZ” ruhuyla çalışmaktır.
Hedefler
 • Müşteri mutluluğu yaratmak
 • Birlikte iş yapmak
 • Çalıştığımız her alanda kaliteyi ön plana çıkarmak
 • ERSAN’nın sektöründe ilk tercih edilecek şirketler grubu durumuna getirmek
 • Toplumsal sorumluluğunu yerine getiren bir grup olmak
 • Dev bir teknoloji platformu yaratmak istiyoruz

Ersan Elektrik olarak bizim için,

Kalite tüm tarafların memnuniyeti demek…

 • Ürün ve hizmet sunumumuzda müşteri ihtiyaçlarını karşılıyor ve beklentilerini aşmayı amaçlıyoruz.
 • Başarının temelinde çalışanların olduğunu savunuyor; etkin yönetim, iletişim ve   eğitim olanakları ile memnuniyetlerini sağlamayı amaçlıyoruz.
 • Taşeron ve tedarikçilerimizin başarılarımızdaki payını biliyor ve memnuniyetlerini önemsiyoruz.

Kalite uygunluk demek…

 • Hizmet verdiğimiz tüm faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere tüm yasal gereksinimleri karşılıyoruz.
 • Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz.

Kalite çevrenin ve çalışanın korunması demek…

 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını optimize ediyor, çevreye karşı duyarlı davranmayı öncelikli görevimiz olarak görüyor, geri dönüşümü proseslerimizin parçası olarak kabul ediyoruz.
 • Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyet ve hizmetlerimizden etkilenen tüm tarafların güvenliğini sağlıyor, kaza riskini azaltıyoruz.

Kalite sürekli gelişim demek…

 • Sürekli gelişimi ilke edinerek faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olmayı ve geleceği kurgulamayı görev biliyoruz.
 • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, çalışanlarımızı ve firmalarımızı izliyor, değerlendiriyor ve sürekli iyileştiriyoruz.

Kalite saygınlık demek…

 • Kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışını yaymayı ve gereklerini yerine getirmeyi amaçlıyoruz.
 • Bunların ötesinde insanlığa katkıyı tüm maddi değerlerin üzerinde görmeyi taahhüt ediyoruz….

HEDEFİMİZ

 1. Ersan’nı Sektörde ilk tercih edilecek şirket durumuna getirmek.
 2. Toplumsal sorumluluğunu yerine getiren bir firma olmak.
 3. Müşteri mutluluğu yaratmak.
 4. Çalıştığımız her alanda kaliteyi ön plana çıkarmak.
 5. Birlikte iş yapmak.
 6. Dev bir firma yaratmak.

ORTAK DEĞERLERİMİZ

 1. Ekip ruhu
 2. Yenilikçi güçlü firma yapısı.
 3. Eğitim sürekliliği
 4. Yaratıcı ortam
 5. BAŞARI